happykoala

Безопасността и качеството на продуктите, предлагани в нашите магазини, са на първо място. Продуктите, които продаваме, трябва да отговарят на определени изисквания за безопасност и по никакъв начин не трябва да застрашават безопасността или здравето на потребителите и другите по време на употреба. Посочената препоръчителна възраст на детето за отделен продукт компанията Megasplet d.o.o. e получила от вносителя, дистрибутора, производителя или агента на продукта. Конкретната препоръчителна възраст на детето за използване на отделен продукт се определя от производителя въз основа на приложимите разпоредби и закони, сензорното, двигателното и умственото развитие на детето и относителните ограничения за употреба. Препоръчителната възраст и/или натоварване, трябва да ви ориентират, преди да закупите продукта. Когато избирате продукт, вземете предвид обстоятелствата и уменията на детето и неговите силни и слаби страни и въз основа на това намерете продукт, който ще насърчи развитието на детето във всяка област. Когато използвате продукта, следвайте препоръките и инструкциите на производителя за безопасна и правилна употреба на продукта, както и следните ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

1. Играчки и предмети, които не са предназначени за деца под 36 месеца
Имайте предвид, че някои играчки и продукти могат да бъдат опасни за деца под 36 месеца, така че тези продукти включват едно от предупрежденията:

  • ВНИМАНИЕ! Не е подходящ за деца под 36 месеца.
  • ВНИМАНИЕ! Не е подходящ за деца под три години.
  • предупреждение под формата на следното графично изображение : 

Това предупреждение се придружава от обяснение на конкретните опасности, които налагат тази предпазна мярка. Тази точка не се прилага за играчки и продукти, които поради своята функция, размери, характеристики, свойства или други валидни причини, очевидно са неподходящи за деца под 36 години месеци.

2. Играчки за развлечения
Индикацията „играчка за свободно време“ означава играчка за домашна употреба, в която носещата конструкция остава неподвижна по време на дейността и играчката е предназначена за деца да изпълняват някоя от следните дейности: скачане, катерене, люлеене, плъзгане, въртене, пълзене или каквато и да е комбинация от гореспоменатите дейности. Следното предупреждение е дадено на играчките за развлечения:

  • ВНИМАНИЕ! Само за домашна употреба.

Играчките за свободно време, прикрепени към нещо, ако е необходимо, както и други играчки за свободното време, са придружени от инструкции, които насочват вниманието към необходимостта от проверка и поддържане на основните части на продукта (пружини, крепежни елементи, опори) на определени интервали и подчертават, че се разпада или се преобръща, ако не се извърши такава проверка (напр. проверявайте състоянието на продукта преди всяка употреба) (монтаж, защита, пластмасови части и/или електрически части). Ако откриете дефект, не използвайте продукта, неспазването на инструкциите може да доведе до падане, преобръщане или причиняване на други повреди.) те не са правилно сглобени. Трябва да се предостави и конкретна информация относно подходящата повърхност, върху която трябва да се постави играчката.

You have successfully subscribed!
This email has been registered